آذر ۲۸, ۱۳۹۷

واحد تولیدی صنعتی دنیای استیل در سال ۱۳۷۶ تاسیس و فعالیت خود را در زمینه تولید سماور و ترموس چای آغاز نمود. این واحد تولیدی اقدام به تولید سماور و ترموس چای تمام استیل جهت مصارف صنعتی از قبیل استفاده در هتلها، بیمارستانها، پادگانها، کارخانجات و ادارات نموده و همواره در راستای ارتقاء سطح کیفیت تولیدات خود کوشا بوده است.

کیفیت دلیل اصلی تمایز گروه صنعتی دنیای استیل با رقباست.