ترموستات دیجیتال توان خروجى از ١٠٠٠تا ٨٠٠٠ وات داراى سیستم محافظت از المنت و سیستم برقى سماور داراى سیستم هشدار خالى شدن مایع داخل مخزن و همچنین قطع برق در زمان خالى بودن سماور از اب کاهش مصرف برق تا ٣٠ درصد همراه با سیستم ایزیلاسیون برق شهرى داراى تایمر خاموشى ٣ زمانه داراى یکسال ضمانت