• حجم مخزن ۳۰ لیتر
  • دوجداره بودن و عایق مناسب=افزایش نگهداری مایع درهمان دمای خودش
  • مورد استفاده تا ۶۰ نفر
  • مدت زمان نگهداری مایع در دمای مناسب خودش تا ۵ ساعت
  • ابعاد ۴۵*۵۰  قطر*ارتفاع
  • ورق Stainless Steel