• ٢٠ لیترى برقى دوجداره تماماً استیل
 • از جنس استیل ٣٠۴ استنلس استیل براق ضد اب
 • ضخامت ورق شش دهم
 • داراى جاى قورى و فیلتر بر روى سماور
 • دو جداره و بین جداره ها پلمپ میباشد بدون زره اى بخار
 • مایع تا ٣ساعت در همان دماى جوش باقى مانده که باعث میشود برق کمترى سماور مصرف کند
 • داراى ترموستات تکبان و المنت ٢٠٠٠ وات استیل
  لعران و کابل ارت دار استاندارد و همگى داراى
  یکسال ضمانت
 • ابعاد:۵٠ارتفاع و قطر٣٢
 • اپشن ها:شیر ابنما ،قطعکن،ترموستات دیجیتال
 • سماورها داراى یکسال ضمانت میباشند