• ورق Stainless Steel
  • دوجداره بودن وعایق مناسب=کاهش مصرف برق تا ۶۰درصدوافزایش طول عمر المنت و ترموستات
  • حجم مخزن ۳۰ لیتر
  • المنت ۱۰۰۰ وات +المنت ۲۰۰۰ وات=جمعا ۳۰۰۰ وات
  • مورد استفاده تا ۶۰ نفر
  • مدت جوش آمدن آب ۱۵ دقیقه
  • ابعاد ۴۵*۵۰
  • قطر *ارتفاع